Gospodarstvo mesta Ptuj

  

V Mestni občini Ptuj se je v zadnjih letih razvilo veliko število majhnih in srednje velikih podjetij, ki so čedalje pomembnejši nosilec razvoja občine. Po podatkih Ajpesa je v Ptuju 448 gospodarskih družb, od tega večina, kar 426, majhnih, 15 srednjih in 7 velikih družb. Po številu zaposlenih in po vrednosti aktive je najpomembnejša predelovalna dejavnost, v kateri podjetja zaposlujejo več kot tretjino delavcev in razpolagajo s 40 odstotki vseh sredstev v občini. Po številu in doseženih čistih prihodkih od prodaje so v ospredju storitvene dejavnosti, med katerimi izstopajo trgovina, popravila motornih vozil in izdelki široke porabe. 

Poslovne cone

  

Pomembni vidik v razvoju gospodarstva predstavlja razširitev in posodobitev industrijsko-obrtne cone na jugovzhodu mesta Ptuj. Ureditev javne gospodarske infrastrukture v poslovnih conah pomeni hitrejši in enakomernejši gospodarski razvoj, zmanjšanje brezposelnosti, hitrejše odpiranje kakovostnih delovnih mest in povečanje prihodka podjetij in prebivalstva na celotnem območju regije. V sodelovanju s sosednjimi občinami načrtujemo izgradnjo poslovno logističnih con na obeh straneh ceste proti prehodu Gruškovje, ki bodo primerne za tuje investitorje, saj bodo lokacijsko še na območju EU, delovno silo pa bi lahko koristili iz držav bivše Jugoslavije. 

Prometna infrastruktura

    

Načrtovana prometna infrastruktura državnega in mednarodnega pomena prinaša v okolje nove izzive. Trasa hitre ceste H2 (Gradec – Maribor – Ptuj – Zagreb) se približa Ptuju na zahodni strani in ustvarja vozlišče z načrtovano hitro cesto Slovenska Bistrica – Ptuj – Ormož v neposredni bližini Ptuja na desnem bregu (Z) Drave. Novo dimenzijo v prostor prinaša tudi nov južni cestni most čez Dravo. Obenem prihaja skozi Ptuj tudi drugi tir železnice v okviru 5. koridorja Barcelona – Kijev.
Izgradnja Puhovega mostu je obsegala tudi del obvozne ceste mimo mestnega središča, s katero bodo bistveno zmanjšane obremenitve mestnega okolja z izpušnimi plini in s hrupom. Most je namenjen tako tranzitnemu kot lokalnemu prometu in je bistveno skrajšal potovalni čas med Ormožem in Slovensko Bistrico ter Ormožem in Mariborom. 

 

 

Koledar

Vsi dogodki
 
Želiš biti obveščen o novih start-upih, dogodkih in ostalih odličnih stvareh?
Hitro, prijavi se na email listo!